Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Inleiding tot de chemie

Studiegidsnr:1059FOWCOR
Vakgebied:Conservatie en restauratie
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:48
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen Janssens
Sofie Slaets

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Uit Basiscursus chemie:

1.      Materie en energie

2.      Atomen en elementen

3.      Elektronenstructuur en periodieke eigenschappen

4.      Chemische binding en verbindingen

5.      Chemische hoeveelheden

6.      Chemische reacties

7.      Chemische hoeveelheden in reacties

8.      Gassen

9.  Oplossingen

Uit object en materie I.A.

  1. Chemisch rekenen: limiterend reagens en opbrengst
  2. Verdunnen van oplossingen
  3. Energie in chemische reacties
  4. Reactiesnelheid
  5. Chemische evenwicht
  6. Zuur-basereacties
  7. Oxidatie en reductie