Schriftelijke oefeningen

Studiegidsnr:1060FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:VT - 1060FLWFID Schriftelijke oefeningen.

'Schriftelijke oefeningen' kan pas gevolgd worden wanneer de student een credit behaalde voor 'Academische en filosofische vaardigheden' en 'Logica met oefeningen'.
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Bert Leuridan
Jasper Van de Vijver
Leen Verheyen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Schriftelijke Oefeningen wil aan de studenten een praktische vorming bieden om de vaardigheid om filosofische teksten te schrijven aan te scherpen en verder te ontwikkelen. Centraal staat de oefening in stijlvaardigheden, structuur- en argumentatietechnieken, analytische, conceptuele en synthetische schrijfvaardigheden en vormcorrecte literatuurverwijzing.