Architectuur en constructie: bouwknopen

Studiegidsnr:1060FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1060FOWARC in BA AR moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1068FOWARC + 1065FOWARC + 1019FOWARC, wie inschrijft voor VB AR moet zich gelijktijdig inschrijven voor 5052FOWARC + 1065FOWARC + 1019FOWARC.
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Johan Van Rompaey
Mario Rinke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bouwknopen behandelt drie eindaspecten van kunnen construeren:

het gebouw op de ondergrond kunnen plaatsen ( de knoop met de ondergrond) , het gebouw in zijn bouwknopen kunnen oplossen ( het gebouw intern verknopen) en het gebouw ook in zijn detail kunnen constructief ontwerpen.