Hedendaagse continentale wijsbegeerte

Studiegidsnr:1061FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Arthur Cools
Leen Verheyen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus presenteert  een aantal wijsgerige stromingen uit de 20ste eeuw uit de continentale traditie, met name: fenomenologie, hermeneutiek, existentialisme, westers marxisme, (post)structuralisme, postmodernisme.