Hedendaagse continentale wijsbegeerte

Studiegidsnr:1061FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Arthur Cools
Leen Verheyen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus presenteert  een aantal wijsgerige stromingen uit de 20ste eeuw uit de continentale traditie, met name: fenomenologie, hermeneutiek, existentialisme, westers marxisme, (post)structuralisme, postmodernisme.