Engels: Vertalen Engels > Nederlands 2

Studiegidsnr:1061FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Engels: Vertalen Engels > Nederlands 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Engels: Vertalen Engels > Nederlands 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ingrid van de Wijer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Werkcolleges waarin strategieën bij het vertalen van informatieve teksten (niveau /-vaktekst/) theoretisch en praktisch aan bod komen.