Engels: Vertalen Engels > Nederlands 2

Studiegidsnr:1061FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Engels: Vertalen Engels > Nederlands 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is voor Engels: Vertalen Engels > Nederlands 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Nina Reviers
Line Magnus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor de colleges vertalen worden de studenten verwacht om telkens één of meerdere teksten vertaald te hebben ter voorbereiding. Tijdens de colleges worden deze teksten klassikaal besproken. De studenten maken kennis met verschillende vertaalstrategieën en verschillende tekstgenres. De studenten leren ook teksten gegenereerd door een vertaalmachine te reviseren.