Hedendaagse analytische wijsbegeerte

Studiegidsnr:1062FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Stefaan Cuypers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bij aanvang  (begin 20e eeuw) is de analytische wijsbegeerte vooral een zaak van taalfilosofie en logica. De sturende gedachte is dat aandacht voor de structuur van taal en denken ook de structuur van de werkelijkheid blootlegt. Bertrand Russell zoekt met behulp van de logica de perfecte taal. Maar een andere ‘founding father’ van de analytisch wijsbegeerte G.E.Moore blijft dicht bij de alledaagse taal, en verwerpt filosofie die niet in overeenstemming is met de common sense. De geschiedenis van de analytische filosofie laat zich lezen als een slingerbeweging tussen deze twee perspectieven op wat filosofie moet zijn.

Aan de hand van bronteksten bestuderen we Russell, Moore, de logisch-positivisten en de filosofen van de 'ordinary language'-traditie.  

De analytische filosofie in de tweede helft van de 20e eeuw bespreken we aan de hand van enkele grote namen: Elizabeth Anscombe, Donald Davidson, Peter F. Strawson. Verschillende domeinen van de filosofie komen aan bod: taalfilosofie, ethiek, epistemologie, metafysica. We bespreken verschillende methodes en verschillende doeleinden van analytische filosofie. Aan de hand van dit historisch overzicht zoeken we een antwoord op de systematische vraag: is er een stijl, thema, methode, of ander kenmerk dat de analytische filosofie definieert?