Geschiedenis van Centraal Europa

Studiegidsnr:1062FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Duerloo

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Historische geografie van Centraal-Europa, samenstelling van de bevolking
Staatsvorming in Centraal-Europa in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
Economische en culturele eigenheid van de regio in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
Invloed van de verlichting, het liberalisme en het nationalisme
Wereldoorlog I, het Interbellum en Wereldoorlog II
De communistische regimes in Centraal-Europa
De val van het communisme en de terugkeer naar Europa