Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Bioinformatica

Studiegidsnr:1063FBDBMW
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 1ste bachelor.
Contacturen:42
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kris Laukens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak bioinformatica beoogt de studenten een basisinzicht te geven in de belangrijkste computationele technieken die gebruikt worden bij de analyse van moleculaire (systeem-)biologische gegevens. Naast inzicht zal de student zich een aantal vaardigheden eigen maken die hem / haar moeten toestaan zelfstandig in functie van een bepaald probleem een strategie te selecteren.

Part I. Scope of Bioinformatics

1. introduction
2. essential background
3. databases

Part II. Analysis of Biomolecules

4. pairwise sequence alignment
5. multiple sequence alignment
6. sequence search
7. profiles and motifs
8. phylogenetic trees
9. protein structure

Part III. Analysis of Living Systems

10. molecular functions
11. genome analysis
12. multi-omics
13. network biology
14. human disease

In de praktische oefensessie krijgen de studenten kans een aantal aspecten van de leerstof in de praktijk te brengen door het oplossen van een concreet probleem.