Wijsgerige psychologie

Studiegidsnr:1063FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Myin
Farid Zahnoun

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De wijsgerige psychologie wordt behandeld vanuit de wat bekend staat als "philosophy of mind", in een brede zin, die ook aandacht toelaat voor fenomenologische traditie in het denken over het mentale, alsook voor de relatie tussen het filosofisch denken over het mentale en de wetenschap van brein en handelen. Thema's die behandeld worden zijn: het lichaam/geest probleem; bewustzijn; intentionaliteit; mentale veroorzaking; vrije wil; en belichaamde cognitie.