Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Stage

Studiegidsnr:1063FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:144
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Joseph Meers
Stefan Dherdt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De stageplaats kan georganiseerd worden binnen een onderneming, studiebureau, overheidsdienst, enz… en dient zorgvuldig uitgekozen te worden zodat er voldoende garantie is dat je competenties vlot getoetst kunnen worden in de reële context van een werkomgeving. Stages in ontwerpbureaus of producenten met ontwikkelings- of ontwerpactiviteiten zijn de beste garantie en worden in deze context aanbevolen.

De stageactiviteit moet aantoonbaar relevant zijn voor de discipline. De werkstage kan focussen op denk- en ontwerpprocessen die verband houden met de discipline en/of focussen op doe- en werkactiviteiten om vaardigheden aan te scherpen. Werkstages waarin een combinatie van ontwerpactiviteit, werf- en klantenbezoek en oplevering is opgenomen zijn optimaal voor de verkenning van de discipline in het werkveld.