Filosofie van de religie

Studiegidsnr:1064FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Braeckmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tegen de achtergrond van wijsgerige stromingen uit de oudheid en de middeleeuwen wordt aandacht besteed aan specifieke godsdienstfilosofische vragen, zoals die zich ontwikkelden in de moderne tijd en ontwikkelen in de hedendaagse tijd. Meer in het bijzonder komen inzichten aan bod van auteurs als Kant, Comte, Nietzsche, Blondel, Tayler, Whitehead en anderen.