Studiereis 1

Studiegidsnr:1064FOWIAR
Vakgebied:Interieurarchitectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1064FOWIAR moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1040FOWIAR + 1041FOWIAR.
Contacturen:50
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Nackaerts
- NNB
Gert Van Echelpoel
Stefan Martens
Michel Corthaut

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het opleidingsonderdeel SRW ABA-IA neem je deel aan een internationale studiereis. De bestemming van de studiereis varieert jaarlijks en wordt ingegeven door de relevantie voor het vakgebied, de mogelijkheid van interessante en leerrijke bezoeken, het inspelen op actuele tendenzen of onderzoeksopportuniteit(en). Het programma biedt je de mogelijkheid om architectuur, interieurarchitectuur, cultuur en artefacten live te percipieren, wat niet kan via vb. (vak)literatuur, internet, enz...). Waar mogelijk bezoek je plaatselijke opleidingen of instituten, (beleids)instanties of bedrijven en spreek je met studenten, docenten of vertegenwoordigers uit het vakgebied. Je werkt mee aan de opmaak van een studiereisgids, toelichtigen en/of opdracht(en) tijdens de SRW. Jouw reflecties en ervaringen worden nadien verwerkt in het onderdeel Inspiratie & Oriëntatie van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan met weergave (visueel en discursief) in je reflectieportfolio.