Identificatie, karakterisatie en kwantificatie van biomoleculen

Studiegidsnr:1065FBDBMW
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minstens 40 studiepunten aan credits behaald uit 1ste bachelor vakken
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patrick D'Haese

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bespreking verschillende analysetechnieken: kalibratiemethoden, spectrometrische technieken (UV/VIS, Fluorimetrie, IR, AAS, ICP, NMR, MS), radioisotopen, electrochemische technieken (basisbegrippen, potentiaal tussen metaal en oplossing, electrochemische cellen, potentiometrie, voltammetrie, coulometrie, conductometrie), chemische sensoren en biosensoren

Toepassing van deze technieken voor de identificatie, karakterisatie en kwantificatie van aminozuren en eiwitten, analyse van nucleotiden en nucleinezuuroplossingen, carbohydraten, lipiden