Historische oefeningen 2

Studiegidsnr:1065FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Bert De Munck
Hilde Greefs
Reinoud Vermoesen
Lith Lefranc

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De oefeningen willen de student vertrouwd maken met archiefwerk en het hanteren van uitgegeven bronnen en vakliteratuur voor het vakgebied. De student onderzoekt een specifiek probleem en rapporteert hierover mondeling en schriftelijk. Vertrekkend vanuit een hoofdbron, opgegeven door de begeleiders, en vanuit een vraagstelling wordt verwacht dat hij/zij, vakliteratuur en onuitgegeven bronnen raadpleegt en verwerkt. Voor dat laatste maakt de student gedurende het eerste semester een archieftaak, waarbij het de bedoeling is om onuitgegeven bronnen te transcriberen.

 

Bovendien worden als inleiding een aantal colleges gegeven waarin een specifiek jaarthema in een ruimer kader wordt geplaatst. De mogelijkheden van diverse bronnen worden aan de hand van voorbeelden kritisch onderzocht. Elke student krijgt een duidelijk afgebakende opdracht, een concrete bron, waarop hij op een methodologische wijze en met zin voor creativiteit een individuele vraagstelling ontwikkelt, op basis van dewelke een paper wordt geschreven.