Chinees: Cultuur

Studiegidsnr:1065FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Cultuur
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Chinees: Taal en cultuur
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ching Lin Pang

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

-Inzicht verwerven in de geschiedenis en de moderniteit van China

studie van Chinese kernbegrippen, stromingen, en historische figuren. (Voorbeelden: Confucianisme, 'het onderhemelse' 天下, het hemels mandaat 天命, de eerste keizer van Qin 秦始皇帝, Maoïsme, socialisme met Chinese kenmerken, enz.)

-Het boek  'Hemels Mandaat' by Barend ter Haar is verplicht en een lijst van Chinese termen in het Chinees wordt aangereikt aan studenten toegepaste taalkunde.


-Groepspaper over het onderwerp 'China in België/Antwerpen' en presentatie van paper