Architectuur en constructie: casus

Studiegidsnr:1065FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1065FOWARC in BA AR moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1060FOWARC + 1068FOWARC + 1019FOWARC. In VB AR moet de student zich gelijktijdig inschrijven voor 1060FOWARC + 5052FOWARC + 1019FOWARC.
Contacturen:84
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiaan Mys
Elsie De Vos
Koen Heyvaert
Wannes Peeters
Carolien Pasmans
Jan De Bie
Lieselot Doms

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Module

Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van de module Architectuur en Constructie.  Het algemene principe van een module is dat een theoretisch opleidingsonderdeel steeds samenhangt met een opleidingsonderdeel casus en architectonisch ontwerpen.  Op die manier zal de theoretische kennis steeds getransfereerd worden naar de (professionele) realiteit waardoor de competentiegerichtheid verzekerd is.

De theorie staat in nauwe relatie met casus, die op zijn beurt het architectonisch ontwerp onderbouwt.  Casus verwijst steeds naar de werkelijkheid, laat de student de gebouwde omgeving en zijn/haar positie als ontwerper ervan verkennen en leert onderzoekend ontwerpen met voldoende aandacht voor intuïtie, emotie en empathie.  In het architectonisch ontwerpen komt de student tot synthese.  Hij leert de ruimtelijke problematiek integraal te benaderen, maar steeds binnen een door docenten duidelijk afgebakende context.

Het aanleren van verschillende tools om te kunnen ontwerpen en te kunnen onderzoeken is verweven in de verschillende opleidingsonderdelen.  Ze vormen geen afzonderlijke opleidingsonderdelen, maar worden systematisch opgebouwd doorheen de hele opleiding.

Daar de opleidingsonderdelen binnen een module zowel inhoudelijk als organisatorisch nauw samenhangen, moeten deze bij een eerste inschrijving gelijktijdig worden gevolgd.  Zij worden wel afzonderlijk begeleid en beoordeeld en kunnen afzonderlijk worden herkanst.

Inhoud opleidingsonderdeel casus

Lesgevers : Kris Mys, Koen Heyvaert, Wannes Peeters, Carolien Pasmans

Begeleiding docenten theorie : Mario Rinke, Johan Van Rompaey

Het verband wordt gelegd tussen de structurele, constructieve en bouwfysische uitgangspunten van de constructie en de tektoniek van het gebouw.  De relatie tussen structuur en architectuur wordt uitgediept.  De verschuiving van het construeren van gebouwen naar het construeren van cultuur en betekenis wordt geëxploreerd.   Er wordt ingegaan op de impact van de milieuproblematiek op het bouwen.  Dit gebeurt via een survey-oefening waarin een referentiekader wordt gevormd, een analyse-oefening waarin bestaande voorbeelden worden onderzocht en een ontwerpoefening waarin materialen en structuren worden verkend.

De studie leidt de student eveneens in naar een schaalsprong op niveau van het detail als tectonisch pars pro toto, waarbij beweging, tolerantie en speling voor de verbinding tussen de verschillende bouwcomponenten wordt ingeoefend.

In de projectweek wordt op een ambachtelijke en handzame manier geëxperimenteerd met concrete materialen en constructiesystemen.

Digitaal tekenen : Revit

Lesgever : Elsie De Vos

Nieuwe elementen, structuurelementen binnen het model worden verkend.  Het opmaken van details en beperkte renderings worden behandeld.

Fotografie

Lesgever : Lieselot Doms

in voorbereiding

Nota over bouwen modellen

Bij het materialiseren van ontwerpen, analyses etc, onder de vorm van schaalmodellen, werkstukken...kan de student werken in de studio's en de modelbouwlabo's van de Universiteit Antwerpen.