Toegepaste ethiek

Studiegidsnr:1066FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hugh Desmond

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze inleidende cursus in praktisch ethiek valt uiteen in twee delen:

 1. in het eerste deel gaan we nader in op de specificiteit van de (praktische) ethiek en haar verhouding tot naturlistische verklaringsmodellen van menselijk gedrag en ethiek in het bijzonder. We geven een overzicht van enkele fundamentele concepten uit de ethiek en rijken een indeling aan van types ethische problemen.
 2. Het tweede deel gaat nader in op zes domeinen uit de praktische ethiek, meer in het bijzonder:
  1. bedrijfsethiek
  2. mileu-ethiek
  3. bio-ethiek
  4. rechtsethiek
  5. media-ethiek
  6. migratie-ethiek