Architectuur en omgeving: landschap, stad en openbare ruimte

Studiegidsnr:1066FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student die zich inschrijft voor 1066FOWARC moet zich gelijktijdig inschrijven voor 1056FOWARC + 1035FOWARC + 1014FOWARC.
Contacturen:42
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sven Verbruggen
Inge Bertels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus biedt de student chronologisch en thematische basiskennis voor de lezing en duiding van de openbare ruimte, steden en landschappen. Daarbij wordt zowel ingegaan op historische, socio-economische, fysische als ontwerpvraagstukken. De cursus is opgebouwd uit interactieve hoorcolleges die zowel chronologisch als thematisch zijn opgevat en worden aangevuld met gastcolleges en excursies.