Sociale en politieke filosofie

Studiegidsnr:1067FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Reynaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit 2 delen. Om de sociale filosofie als kritische, normatieve theorie van het goede samenleven te bepalen worden klassieke sociaal-filosofische themata als Verlichting (Kant) en dialectiek van de Verlichting (Frankfurter Schule), ideologie en waarheid (Marx, Engels, Althusser, Foucault, Sölle) en utopie behandeld. Vanuit een wezenlijk inzicht in de oorspronkelijke socialiteit van de mens, wordt verder beargumenteerd dat de fundamentele sociale deugd, wederzijdse erkenning (Hegels dialectiek van heer en slaaf, Levinas en Habermas' communicatief handelen), enkel in een politieke samenleving kan worden gerealiseerd. Onderzocht worden dan de fundering (Aristoteles, sociale contracttheorie en de kritiek hierop, Popper), de norm (rechtvaardigheid en mensenrechten) en de grens (geweld, Ricoeur, Marx, Macchiavelli) van het politieke.
In het tweede deel van de cursus is de kwestie van de rechtvaardigheid als basiskenmerk van het goede samenleven expliciet aan de orde. Hier wordt de hedendaagse discussie behandeld. De volgende posities komen aan bod en worden met elkaar geconfronteerd: utilitarisme, J. Rawls, libertarisme: Nozick, neo-marxisme en communitarisme. Er is ook een referentie naar de capabilities-approach (Sen en Nussbaum)