Byzantijnse geschiedenis

Studiegidsnr:1067FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christian Laes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Inleiding over byzantinistiek en bronnen van Byzantijnse geschiedenis. Geografisch kader.
2. Chronologisch politiek-institutioneel overzicht.
3. De sociale organisatie van het Byzantijnse rijk: sociale klassen, wetten, het juridisch systeem, de financiën en het leger. Steden versus platteland; landelijke en stedelijke economieën.
4. Het religieuze leven: van de theologie tot religieuze leefwereld; staatsreligie en kloosterleven
5. Byzantijnse literatuur (met een aantal fragmenten te lezen in vertaling)
6. Byzantijnse kunst
7. Dagelijks leven: openbare en privé-leven, sport en entertainment, scholen en opvoeding, familieleven, huwelijk en seksualiteit, de huiselijke kring.