Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands 2

Studiegidsnr:1067FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel als hij geslaagd is voor Chinees: Vertalen Chinees > Nederlands 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Chinees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ping Ng
Wim Haagdorens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We onderzoeken het verband tussen taalkundige analyse en vertaalkundige analyse en productie, en toetsen dit aan de praktijk tijdens de werkcolleges. Studenten maken individueel of per twee vertalingen thuis,en deze vormen de basis voor de discussie tijdens de werkcolleges. Tijdens de colleges leren we ook het gebruik van elektronische vertaaltools. Naast de strikt vertaalkundige inhoud, zal er verder gewerkt worden aan taalverwerving. Hierbij zullen de studenten hun kennis van de Chinese grammatica verder uitdiepen en leren ze nieuwe idiomatische uitdrukkingen. De teksten zijn semi-authentiek en autentiek, en behandelen verschillende aspecten van de Chinese samenleving en cultuur.