Initiatie ontwerp II

Studiegidsnr:1067FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:168
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hans Barbier
Gert Van Echelpoel
Dirk Van Oosterwyck
Mieke Robbe
Elsie De Vos
Pieter Eeckeloo
Sanja Zovko
Jan De Bie
Laura Meulemans
Jan Degeeter
An Vanderhoydonck
Maximiliaan Royakkers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleiding 

Het opleidingsonderdeel "Initiatie ontwerp II" sluit zowel inhoudelijk als wat betreft methodiek aan bij "Initiatie Ontwerp".

Het centrale thema is ook in dit opleidingsonderdeel "ruimtelijkheid".

Overzicht Ontwerpoefeningen

Componeren: Deze oefening laat de studenten het begrip “ruimtelijke kwaliteiten” verder onderzoeken met de specifieke focus op het inleven in de ruimten en met de nadruk op de overgangen tussen meerdere ruimten.

Overzicht Vaardigheidsoefeningen

Schetsen: Het analytisch kijken naar vormen en volumes via het schetsen met lijnen, vlakvulling, ruimtesuggestie, accenten en oog voor geheel en detail worden geoefend. Hierbij worden verschillende tekenmaterialen aangewend.

Stileren C: Met deze oefening onderzoeken de studenten de relatie tussen de relatieve grootte van verschillende architecturale elementen, van macro tot micro en omgekeerd.

Portfolio: Het opstellen van een product- en ontwikkelingsportfolio.