Taalfilosofie

Studiegidsnr:1068FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert Leuridan
Jan Potters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Op basis van secundaire literatuur (Lycan 2008) gaan we in op:

1) de analyse van definite descriptions;

2) verwijzing (reference) bij eigennamen (beschrijvingstheorie en causaal-historische theorie);

3) traditionele theorieën van betekenis (meaning);

4) psychologische en "use"-theorieën van betekenis;

5) de verificatietheorie van betekenis;

6) verschillende waarheidswaarde-theorieën van betekenis;

7) semantische pragmatiek, taaldaden (speech acts) en implicatieve relaties;

8) metaforen.

 

Daarnaast lezen we mogelijk één of meerdere centrale primaire filosofische teksten/deelteksten uit de volgende lijst:

- Antony, L. (2012) "Is There a 'Feminist' Philosophy of Language?", in Crasnow and Superson 2012: 245–285.

- Ayer, A. J. (1946) Language, Truth and Logic, 2nd edn. London: Victor Gollancz.

- Frege, G.(1892/1952b) “On Sense and Reference.” In M. Black and P. Geach (eds.)
(1952) Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Oxford: Basil
Blackwell.

- Grice, H. P. (1957) “Meaning.” Philosophical Review 66: 377–88.

- Hornsby, J. "Feminism in philosophy of language: Communicative speech acts", in Fricker and Hornsby 2000: 87–106.

- Kripke, S. (1972/1980) Naming and Necessity. Cambridge, MA: Harvard University
Press.

- Quine, W. V. (1951) “Two Dogmas of Empiricism.” Philosophical Review 60: 20–43.

- Russell, B. (1905/1956) “On Denoting.” Mind 14: 479–93.

- Russell, B. (1957) “Mr. Strawson on Referring.” Mind 66(263): 385-389.

- Searle, J. R. (1958) “Proper Names.” Mind 67: 166–73.

- Searle, J.R. (1965) “What Is a Speech Act?” In M. Black (ed.), Philosophy in America. Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Strawson, P.F. (1950) “On Referring.” Mind 59: 320–44.

- Wittgenstein, L. (1922), Tractatus Logico-Philosophicus. London: Routledge & Kegan Paul.

- Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations, trans. G. E. M. Anscombe.
Oxford: Basil Blackwell.