Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

De Iberische Wereld: Spanje en Latijns-Amerika, 1492-1992

Studiegidsnr:1068FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De geschiedenis van Spanje biedt een referentiekader om processen van natievorming en etniciteit in een Europese en wereldcontext te bestuderen. Het scharnierjaar 1492 bezegelt de overgang van een multireligieus samenlevingsmodel (joden, moslims, christenen) naar een etnisch-religieus homogene samenleving, een vroege voorloper van de latere natiestaat. Deze evolutie wordt gekenmerkt door een afwijzing van mediterrane invloeden ten voordele van een identificatie met ‘christelijke’ (Castiliaanse / Atlantische) normen en gebruiken.

Na de ‘ontdekking’ van de Nieuwe Wereld, tevens in 1492, zal in de overzeese kolonies niet langer religie maar huidskleur (ras) het belangrijkste onderscheidingscriterium worden tussen de bevolkingsgroepen: (zwarte) slaven, Indianen en Spanjaarden. Na de omverwerping van het Ancien Régime worden de 19de en 20ste eeuw zowel in Spanje als in Latijns-Amerika gekenmerkt door een moeizaam proces van natie- en staatsvorming. Het jaar 1992 betekent zowel voor Spanje als voor Latijns-Amerika een keerpunt, waarbij alternatieve modellen worden verkend die toelaten om de interne etnische en culturele diversiteit in te passen in de staat.

Geografisch bestrijkt de cursus het Iberische Schiereiland (hoofdzakelijk Spanje), Centraal- en Zuid-Amerika, met nadruk op Mexico en het Andes-gebied.

De cursus is opgebouwd in afgebakende modules waarin gereflecteerd wordt over concepten als 'etniciteit en nationalisme', 'ras, religie en natievorming', 'kolonialisme, kolonialiteit en dekolonialiteit', 'moderniteit en globalisering’. De accenten die worden gelegd sluiten aan bij de onderzoeksfocus van het departement Geschiedenis, met name: ‘power in history’; islam; Europese waarden; kolonialisme.