Italiaans: Cultuur 2

Studiegidsnr:1068FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Italiaans: Cultuur 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Italiaans: Cultuur 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Rosario Gennaro

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus betreft de belangrijke aspecten uit de Italiaanse literatuur, kunst en geschiedenis van 1800 tot heden. De docent diept  bepaalde thema’s uit van de hedendaagse culturele canon met de historische duiding ervan.  Nadruk ligt hierbij op de Italiaanse literatuur, politiek, kunst en maatschappij. De lessen worden op interactieve wijze gebracht en er wordt een directe en actieve deelname van de studenten verwacht. Alle thema's die in de cursus aan bod komen worden in dialoogvorm behandeld op basis van vragen die gesteld worden.