Architectuur en constructie: bouwsystemen

Studiegidsnr:1068FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Mario Rinke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *