Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 2

Studiegidsnr:1069FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten maken via de lectuur van The human condition van Hannah Arendt kennis met het denken van filosofe en politieke theoretica Arendt, met haar kritieken op de wijsgerige traditie en met haar cultuurfilosofische analyse van de moderne conditie.