Seminarie hedendaagse filosofische auteurs 2

Studiegidsnr:1069FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten maken via de lectuur van De Crisis van de Europese wetenschappen  en de transcendentale fenomenologie van Edmund Husserl kennis met het denken van Hussserl, met zijn kritieken op de moderne wijsgerige traditie, met zijn kritiek van het naturalisme in die filosofie, met de presentatie van de argumenten voor de transcendentale fenomenologie via de zogenaamde weg van de leefwereld.