Geschiedenis en getal

Studiegidsnr:1069FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Reinoud Vermoesen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt een overzicht geboden van de kwantitatieve methodes die het meest courant worden gebruikt in historisch onderzoek. Daarbij zal aandacht worden besteed aan het ordenen en weergeven van gegevens, beschrijvende statistiek (centrale tendentie, spreiding, etc.), de analyse van tijdreeksen, het verband tussen variabelen, en steekproeven en significantie. Een belangrijke doelstelling is dat studenten vertrouwd worden gemaakt met kwantitatieve begrippen en de mogelijkheden en beperkingen van het 'kwantitatieve denken' in het historisch onderzoek. De cursus omvat een praktische introductie in het gebruik van het statistische software pakket SPSS, als ook van Access.