Onderzoeksseminarie metafysica

Studiegidsnr:1070FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.
De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herbert De Vriese

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit jaar is het thema van het Onderzoeksseminarie metafysica: de jonghegeliaanse filosofie en het einde van de metafysica.

Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, Max Stirner en Karl Marx zijn vier denkers die de hegeliaanse filosofie als intellectuele bakermat hebben. De nieuwe filosofische opvattingen die ze in de jaren veertig van de negentiende eeuw verkondigen, maken een einde aan de klassieke Duitse filosofie. Bovendien dragen ze bij tot een grondige transformatie van de westerse filosofie die als het einde van de klassieke metafysische traditie kan worden geduid.

In dit opleidingsonderdeel ga je op zoek naar de concrete motieven en de diepere oorzaken van deze transformatie. Je bestudeert belangrijke teksten van Feuerbach, Bauer, Stirner en de jonge Marx om de verschillende dimensies van de nieuwe filosofie op het spoor te komen. Je beschrijft de verbanden tussen hun theorieën, onderzoekt hun schatplichtigheid aan Hegel en ontdekt gelijkenissen met de filosofie van Nietzsche. Het boek van Karl Löwith, getiteld From Hegel to Nietzsche: The Revolution in Nineteenth-Century Thought (New York, Columbia University Press, 1991), dient daarbij als gids (Engelse vertaling van Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, 1941). Het doel van het seminarie is niet alleen dat je inzicht verwerft in de ‘revolutionaire breuk’ in de Duitse filosofie van de negentiende eeuw, maar ook dat je kritisch leert nadenken over het verband tussen deze revolutionaire transformatie en het einde van de metafysica.