Onderzoeksseminarie metafysica

Studiegidsnr:1070FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.

De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herbert De Vriese

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderzoeksseminarie handelt in 2018-2019 over de voleindiging van de metafysica in de filosofie van Hegel. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan de dialectische methode, de logische structuur en belangrijkste onderdelen van Hegels systeem en de verhouding van dat systeem tot de geschiedenis van de filosofie. Verder wordt het seminarie gebouwd rond drie centrale onderzoeksvragen: 

  • Wat betekent Hegels voleindiging van de metafysica?
  • Op welke manier wordt deze voleindiging precies bereikt?
  • In hoeverre kunnen we Hegels afsluiting van de metafysische traditie op zichzelf reeds verantwoordelijk stellen voor de postmetafysische wending in de westerse filosofie - en dus voor de initiatie van een stijl van filosoferen waaraan wij tot vandaag schatplichtig zijn?