Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Bachelorscriptie

Studiegidsnr:1070FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Blondé
Reinoud Vermoesen
Veerle Fraeters
Peter Stabel
Tine Van Osselaer
Kim Overlaet
Kristof Smeyers
Tijl Nuyts
Merit Hondelink

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor de bachelorscriptie worden de studenten onderverdeeld in vier of vijf groepen groepen, die elk rond verschillende perioden en verschillende thematieken werken. De concrete informatie (inhoud, structuur, fasering, enz.) wordt voor de vier verschillende groepen meegedeeld via Blackboard.