Bachelorscriptie

Studiegidsnr:1070FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Blondé
Bert De Munck
Reinoud Vermoesen
Hilde Greefs
Henk de Smaele
Tim Soens
Sietske Van den Wyngaert
Dirk Lueb
Wout Saelens
Chiara Candaele
Stef Espeel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor de bachelorscriptie worden de studenten onderverdeeld in vier of vijf groepen groepen, die elk rond verschillende perioden en verschillende thematieken werken. De concrete informatie (inhoud, structuur, fasering, enz.) wordt voor de vier verschillende groepen meegedeeld via Blackboard.