Bachelorscriptie

Studiegidsnr:1070FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:9
Studiebelasting:252
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bruno Blondé
Reinoud Vermoesen
Guido Marnef
Ilja Van Damme
Kim Overlaet
Greet De Block
Bert De Munck
Marly Terwisscha van Scheltinga
Ingrid Schepers
Margo Buelens-Terryn
Alessandra De Mulder
Merit Hondelink

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor de bachelorscriptie worden de studenten onderverdeeld in vier of vijf groepen groepen, die elk rond verschillende perioden en verschillende thematieken werken. De concrete informatie (inhoud, structuur, fasering, enz.) wordt voor de vier verschillende groepen meegedeeld via Blackboard.