Onderzoeksseminarie ethiek

Studiegidsnr:1071FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.

De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Van Liedekerke

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het onderzoeksseminarie is opgevat als een discussieseminarie waar gestreefd wordt naar actieve participatie van de studenten. De actieve participatie gebeurt op twee manieren:

- elke student wordt geacht om de tekst die zal besproken woren op het seminarie vooraf te lezen en moet minstens twee vragen voorbereiden. Tijdens het seminarie kan de discussiebegeleider of de docent iemand aanduiden om zijn of haar vragen toe te lichten.

- elke student treed eenmaal op als moderator. Deze rol houdt in dat zij of hij in samenwerking met één of twee medestudenten de kern van de de discussietekst toelicht en het debat inleidt. De toelichting duurt een 20tal minuten. De moderator dient er ook op te letten om iedereen in de discussie te betrekken. 

We starten met een inleidende les waarin we een aantal praktische afspraken maken en nader ingaan op de eerder ongelukkige notie ‘toegepaste’ ethiek. Daarna wordt elke les één tekst voorgesteld en bediscussieerd. Alle teksten worden via blackboard aangeboden. Dit jaar werken we met de volgende teksten:

 • Thomas Nys and Bart Engelen, Judging nudging: answering the manipulation objection
 • Wil Kymlicka and Sue Donaldson, Animals and the frontiers of citizenship
 • Michael Sandel, How markets crowd out morals
 • Henry David Thoureau, Civil disobedience
 • Peter Singer, Famine affluence and morality
 • Philippe Van Parijs and Yannick Vanderborght, Basic income in a globalized economy
 • Georgi Gardiner, In defence of reasonable doubt
 • Andreas Scherer and Guido Palazzo, Toward a political conception of corporate responsibility: business and society seen from a Habermasian perspective
 • Axel Gosseries, Theories of intergenerational justice
 • Michael Walzer, Political Action:The Problem of Dirty Hands
 • Judith Butler, Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and feminist theory