Geschiedenis van Rusland en de Sovjet-Unie

Studiegidsnr:1071FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Duerloo

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Historische geografie van Rusland en Oost-Europa, samenstelling van de bevolking
  • Trage staatsvorming in de Russische ruimte, buitenlandse invloeden, opkomst van Moskovië
  • Het rijk van de Romanovs, sociaal-economische structuren, invloed van de Verlichting
  • De lange 19de eeuw, hervormingsbeleid van Alexander II, politieke verstarring tegenover economische modernisering
  • Sovjet-Unie: oorzaken en verloop van de revolutie, regimes van Lenin en Stalin, opkomst als wereldmacht, destalinisatie onder Chroesjstjov, van stagnatie tot hervorming en ontbinding
  • Rusland en Oost-Europa na de val van het communisme