Portugees: Cultuur 2

Studiegidsnr:1071FLWTTA
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Portugees: Cultuur 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Portugees: Cultuur 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Portugees
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren
Ana Maria Teixeira Da Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een algemene inleiding tot de historische, sociale, culturele en politieke structuren van Portugal, Brazilië en de andere Portugeestalige landen. Er wordt vertrokken vanuit de Portugese ontdekkingsreizen, de kolonisatie die daaruit voortvloeide en de daaropvolgende onafhankelijkheidsprocessen. Het Braziliaanse deel van de cursus behandelt de belangrijke aspecten uit de cultuur van Brazilië waarbij wordt gekeken hoe verschillende historische processen hun invloed uitoefenen op de actualiteit. De docent behandelt bepaalde thema’s uit de historische en culturele canon en plaatst deze in haar hedendaagse context. De lessen worden op interactieve wijze gebracht en er wordt een directe en actieve deelname van de studenten verwacht. Voor het gedeelte 'literatuur' zullen de studenten een roman moeten lezen en deze tijdens de colleges bespreken.