Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Leren en motiveren (S2, Campus De Vesten)

Studiegidsnr:1072ASEELA
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Locatie:Niet aan UA, wel aan CVO TSM Mechelen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert
Tom Smits
Elke Struyf
Wouter Schelfhout
Jan T'Sas
Els Tanghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *