Onderzoeksseminarie wijsgerige psychologie

Studiegidsnr:1072FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.

De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Reynaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Intentionaliteit als basiskenmerk van het mentale leven. Studie van de verschillende benaderingen en grondige discussie van de problematiek aan de hand van de lectuur en analyse van de hieronder vermelde teksten.