Inleiding tot de historiografie

Studiegidsnr:1072FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marnix Beyen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het doel van deze cursus is drievoudig. In de eerste plaats maakt hij de studenten vertrouwd met enkele van de voornaamste stromingen uit de cultuurgeschiedenis sinds de Griekse en Chinese Oudheid, en met de specifieke manieren waarop binnen deze stromingen werd omgegaan met het verleden. Ten tweede probeert hij het methodologische bewustzijn van de studenten te verhogen door hen te confronteren met de manieren waarop historici uit het verleden hebben getracht historische vragen te beantwoorden. Ten derde biedt de cursus de studenten een actuele status quaestionis van de geschiedenis van de historiografie als historische subdiscipline.

Om deze doelen te bereiken volgt deze cursus twee verschillende sporen. De hoofdlijn wordt gevormd door een tamelijk traditioneel chronologisch overzicht van de algemene trends in de Westerse historiografie sinds de Oudheid. Daarbij wordt niet zozeer op de biografieën van 'Grote historici' gefocust, als wel op de algemene thematieken, de geografische en chronologische kaders en de methodologische benaderingen die dominant waren in de geschiedschrijving van elke periode. Per hoofdstuk wordt ook ingezoomd op de geschiedschrijving in één niet westerse context, die eerder thematisch wordt behandeld vanuit de recente wetenschappelijke thematiek.