Inleiding tot de historiografie

Studiegidsnr:1072FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in academiejaar aanvangend in EVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jeroen Puttevils

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Historiografie komt in alle cursussen voor. In deze cursus is historiografie echter geen voorproefje op of onderdeel van maar het object van studie. We streven daarbij verschillende doelen na:

1) wie zijn onze voorgangers? In welke mate bepaalt hun plaats- en tijdsgebondenheid de geschiedenis die zij schreven? We letten wel op om niet al te veel op de “Grote Historici” te focussen. Wel wijzen we op algemene thematieken, geografische en chronologische kaders en methodologische benaderingen in bepaalde periodes en plaatsen in de wereld. Bovendien zijn net processen van canonisering bijzonder interessant. Kortom, een eerder traditioneel chronologische overzicht van trends sinds de Oudheid.

2) Hoe verhouden we ons tot onze voorganger-historici? Kunnen zij inspiratie bieden?

3) Deze cursus biedt een inleiding op de geschiedenis van de historiografie als historische sub-discipline.

4) Historiografie stelt ons in staat om out-of-the-box te denken door de confrontatie tussen enerzijds academische benaderingen van geschiedenis en andere vormen van omgang met het verleden en historische cultuur en anderzijds tussen Eurocentrische of westers-hegemonische geschiedenis en historiografie uit andere werelddelen.

5) Tot slot biedt historiografie een goede gelegenheid om te reflecteren over wat wij doen als historici en waarom we dat doen. Het is aan elke historicus/a-in-spe om een eigen “touch” te ontwikkelen en dat kan best gebeuren door naar het werk van andere historici te kijken.

De cursus valt uiteen in drie types colleges: traditionele overzicht van de historiografie van de Oudheid tot nu, confrontatie met niet-westerse historiografie en colleges over hedendaagse tendensen in de historiografie (zonder daarbij exhaustief te willen of kunnen zijn).