Onderzoeksseminarie filosofie van de religie

Studiegidsnr:1073FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.
De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Van Herck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt vier verschillende typen van godsdienstfilosofie. Godsdienstfilosofie als onderdeel van een gelovige praktijk. Godsdienstfilosofie als natuurlijke theologie. Godsdienstfilosofie als naturalistische pathologie van de religie. Godsdienstfilosofie als descriptie van het fenomeen religie. Van elk benaderingswijze worden voorbeelden en voorbeeldteksten gegeven.