Onderzoeksseminarie filosofie van de religie

Studiegidsnr:1073FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.
De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Van Herck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt vier verschillende typen van godsdienstfilosofie. Alszodanig sluit de cursus aan bij de cursus Filosofie van de religie.  Van elk benaderingswijze worden voorbeelden en voorbeeldteksten gegeven.