Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Erfgoed en publieksgeschiedenis

Studiegidsnr:1073FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Bert De Munck
Aline Sax

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus onderzoekt de plaats van geschiedenis en erfgoed in de publieke ruimte en commerciële producten. Er wordt stilgestaan bij de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar een groter publiek via boeken, tentoonstellingen, documentaires en digitale media. Bovendien wordt gereflecteerd over de spanning tussen geschiedschrijving enerzijds en erfgoed en herinnering anderzijds, inclusief in de omgang met en de beleving van het verleden in de media, de toeristische sector, het cultuurbeleid en het dagelijkse leven in meer algemene zin.