Portugees: Vertalen Portugees > Nederlands 2

Studiegidsnr:1073FLWTTA
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Portugees: Vertalen Portugees>Nederlands 2

De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel als hij geslaagd is voor Portugees: Vertalen Portugees>Nederlands 1
Contacturen:52
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Portugees
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gert Vercauteren
Ana Maria Teixeira Da Silva

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgebouwd uit twee modules.
- Eén module focust op literatuur. Hierin krijgen de studenten teksten te vertalen waarin basisproblemen van literaire vertaling worden aangekaart. Bij het vertalen van literaire teksten wordt er specifiek stilgestaan bij passages die moeilijkheden opleveren zoals woordspelingen, beeldspraak, enz. Waar nodig & mogelijk wordt de vertaling voorafgegaan door een korte theoretische inleiding. Tijdens de vertaling worden verschillende oplossingen besproken, vergeleken en geëvalueerd. Elke tekst wordt afgerond met een slotbeschouwing van de essentiële problemen & oplossingen daarvoor. Indien er een ‘officiële’ vertaling bestaat, wordt de vertaling van de studenten vergeleken met de gepubliceerde.
- In de andere module wordt er gewerkt rond technologie en wetenschap. Ook hier worden de basisproblemen van dit genre behandeld. Er wordt daarom ook niet gewerkt rond één soort technische teksten, maar rond diverse types, dit om de student vertrouwd te maken met:
- de typische eigenheden van verschillende types technische teksten (wetenschappelijk, medisch, juridisch, technisch,...)
- Het zoeken en gebruiken van technische woordenboeken, encyclopedieën en andere naslagwerken, terminologiebanken,...
- De verschillende CAT-instrumenten en hun nut bij het vertalen van de verschillende soorten technische teksten.
Waar nodig & mogelijk wordt de vertaling voorafgegaan door een korte theoretische inleiding. Tijdens de vertaling worden verschillende oplossingen besproken, vergeleken en geëvalueerd. Elke tekst wordt afgerond met een slotbeschouwing van de essentiële problemen & oplossingen daarvoor.