Onderzoeksseminarie esthetica

Studiegidsnr:1074FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.
De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Arthur Cools
Nele Van de Mosselaer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De centrale onderzoeksvraag in het academiejaar 2017-2018 betreft de rol van de verbeelding in interactieve fictie. Sinds de introductie van de paradox van fictie vormden filosofen als Kendall Walton en Peter Lamarque theorieën die onze ervaring van fictie verklaren vanuit onze verbeelding. Hoewel deze theorieën pogen een alomvattende verklaring te bieden van de fictie-ervaring, lijken ze enkel onmiddellijk toepasbaar op traditionele fictie als literatuur, film en theater. In de laatste decennia is het fictieveld echter uitgebreid met fictievormen die inherent interactief zijn. In dit onderzoeksseminarie bestuderen we via teksten van onder andere Kendall Walton, Peter Lamarque, Derek Matravers, Amy Kind en Grant Tavinor de relatie tussen verbeelding, emoties en ook acties in de ervaring van fictie, rekening houdend met nieuwe fictievormen zoals video games, virtual reality en augmented reality.