Onderzoeksseminarie esthetica

Studiegidsnr:1074FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.

De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Arthur Cools
Nele Van de Mosselaer
Marco Arienti

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het thema van de cursus in het academiejaar 2018-2019 is virtuele realiteit. We stellen hierbij de vraag wat virtuele realiteit is en onderzoeken in het bijzonder of de ervaring van virtuele realiteit kan beschreven worden in termen van een beeldervaring. We vertrekken hiervoor van een bespreking en vergelijking van de theorieën over het beeldbewustzijn en de beeldervaring van Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl en Kendall Walton. Vervolgens bestuderen we via teksten van onder andere Lambert Wiesing, Geert Gooskens, Espen Aarseth en Rune Klevjer de ervaring van virtuele realiteit om te bekijken of deze ervaring past binnen bestaande theorieën over de beeldervaring, of ze een transformatie van de beeldervaring inhoudt, en over wat voor soort beeldervaring het dan gaat.