Onderzoeksseminarie esthetica

Studiegidsnr:1074FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Onderzoeksseminaries.

De Onderzoeksseminaries kunnen pas gevolgd worden als de student een credit behaalde voor 'Mondelinge' en 'Schriftelijke oefeningen'.
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marlies De Munck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het thema van de cursus in het academiejaar 2019-2020 is het onderscheid tussen fictie en non-fictie. We bestuderen hiervoor de leeservaring van verhalen en onderzoeken of en hoe deze ervaring verschillend is in de context van verhalen die zich expliciet als fictionele of niet fictionele verhalen presenteren. We stellen hierbij de vraag op welke manier dit onderscheid in de context van literaire verhalen en bij uitbreiding van visuele representaties wordt gemaakt en evalueren of de concepten die hiervoor worden gebruikt voldoende coherent en adequaat zijn. Hiervoor maken we gebruik van recente publicaties op het domein van de literatuurfilosofie van onder meer Lamarque, Walton, Ricoeur, Agamben, Derrida en Sartre.