Voortgangsseminarie bachelorproef

Studiegidsnr:1075FLWFID
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Herbert De Vriese
Bert Leuridan

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het voortgangsseminarie bestaat uit vier bijeenkomsten gespreid over het academiejaar en is bedoeld om de student te ondersteunen bij het schrijven van zijn Bachelorproef. Om de voortgang effectief te kunnen bewaken is aanwezigheid op de bijeenkomsten verplicht.

1e bijeenkomst (begin oktober): informatiesessie 

2e bijeenkomst (begin november): een rondetafelgesprek over onderwerp en onderzoeksvraag van de Bachelorproef (pass/fail)

3e bijeenkomst (midden december): voorstellen van onderzoeksopzet aan de hand van een handout (pass/fail)

4e bijeenkomst (midden april): presentatie van onderzoeksresultaat aan de hand van een powerpointpresentatie (score telt als eindcijfer)

Presentaties worden gevolgd door feedback van mede-studenten, de promotor van de Bachelorproef en de coördinatoren van het voortgangsseminarie. 

De eerste bijeenkomst is plenair, voor de andere drie bijeenkomsten wordt de groep gesplitst en worden sessies op verschillende data aangeboden waaruit de student kan kiezen. Praktische details en data zijn te vinden op Blackboard bij het begin van het academiejaar.